ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ COVID - 19!!    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 2020!!    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ!!
ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ COVID-19

Ανάρτηση Οδηγιών – Μέτρων : 19 Ιουνίου 2020


   Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζονται όλα τα μέτρα που θα τηρηθούν την φετινή ιδιαίτερη χρονιά στην κατασκήνωση μας. Τα μέτρα και οι κανόνες που παρουσιάζονται, βασίζονται σε τμήματα της εγκυκλίου «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας παιδιών, Ατόμων με αναπηρίες, και ηλικιωμένων ατόμων, για τα μέτρα πρόληψης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19»

    Η συγκεκριμένη εγκύκλιος με Α.Π. Δ11/οικ.23973/811 έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΑΚΡ46ΜΤΛΚ-ΛΑΥ. Πιο αναλυτικά (παρουσιάζονται τμήματα της εγκυκλίου, που απαιτούνται για την πλήρη γνώση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας από όλους τους εμπλεκόμενους) :


Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ :

 • Ως υπεύθυνος της κατασκήνωσης με αρμοδιότητες την ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού της κατασκήνωσης και των γονέων, σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής και την κατανομή αρμοδιοτήτων, ορίζεται ο αρχηγός της κατασκήνωσης
 • Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων που είναι αναγκαία για την  εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων
 • Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού, κατασκηνωτών
 • Οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής με επίκεντρο την δημιουργία μικρών και σταθερών ομάδων κατασκηνωτών και προσωπικού σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων και διασφάλιση της ελάχιστης ανάμιξης τους
 • Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας των μελών της κατασκήνωσης, σε συνεργασία με το προσωπικό και την ιατρονοσηλευτική ομάδα Τον συντονισμό της διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και την επικοινωνία, εφόσον χρειαστεί με τον ΕΟΔΥ, θα έχει ο ιατρός της κατασκήνωσης
 • Ανάρτηση σε εμφανή και συχνά επισκεπτόμενα σημεία, έντυπου
  ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες) για την υπενθύμιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και κατασκηνωτών, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεων κτλ)
 • Κατασκηνωτές με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους
 • Κατασκηνωτές και προσωπικό που στο στενό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εκθέσουν τα άτομα αυτά στον κίνδυνο λοίμωξης

Β. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ :

 • Τα παιδιά, δε θα πρέπει να έχουν πυρετό ή και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19 και θα έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευση τους, με ευθύνη των γονέων τους
 • Η προσέλευση των παιδιών στην κατασκήνωση, θα γίνεται σταδιακά και σε καθορισμένο χρόνο προσέλευσης, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός
 • Η είσοδος στην κατασκήνωση των γονέων δεν θα επιτρέπεται
 • Την βοήθεια προς τα παιδιά σχετικά με την τακτοποίηση στο δωμάτιο (μεταφορά αποσκευών, τακτοποίηση ιματισμού κ.λπ. θα την δίνει το προσωπικό της κατασκήνωσης)
 • Στην είσοδο, πριν την αποδέσμευση παιδιού – γονέα θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που θα εστιάζει σε τρία θέματα:
  α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας ,
  καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, κτλ),
  β) το
  ιστορικό επαφής τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, δε θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την περαιτέρω διαχείριση
  γ) Με πρωτοβουλία της κατασκήνωσης μας, οι εισερχόμενοι στον χώρο της κατασκήνωσης (παιδιά, εργαζόμενοι κ.λπ) θα περνάνε από έλεγχο θερμομέτρησης
 • Συστήνεται η προσέλευση των κατασκηνωτών να γίνεται με ιδιωτικό
  μεταφορικό μέσο, εάν είναι εφικτό. Σε διαφορετική περίπτωση, το μεταφορικό μέσο της κατασκήνωσης (λεωφορείο), θα διέπεται από τις οδηγίες του νομοθετικού πλαισίου των τουριστικών λεωφορείων, ενώ υπεύθυνος συνοδός της κατασκήνωσης θα επιβλέπει την ορθή εφαρμογή υγειονομικών κανόνων, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.

Γ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ :

 • Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στο χώρο της κατασκήνωσης στα
  απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κτλ). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους
 • Το επισκεπτήριο απαγορεύεται ρητώς με μοναδική εξαίρεση την ύπαρξη ανάγκης. Σε τέτοια περίπτωση, θα επιτρέπεται η είσοδος σε έναν μόνο κηδεμόνα του παιδιού με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Σε καμία όμως περίπτωση, δεν επιτρέπεται η μετακίνηση γονέα από τον χώρο της γραμματείας προς οπουδήποτε αλλού και δη στους κοιτώνες
 • Εντός των κοιτώνων των παιδιών η διάταξη ύπνου θα είναι «πόδια – κεφάλι» και τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των κουκετών που είναι παράλληλες. Εναλλακτικά, η τοποθέτηση κουκετών σε σειρά με διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» τόσο μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανές κουκέτες. Με πιο απλά λόγια, η δυναμικότητα των δωματίων μειώνεται από 30 έως 40 τοις εκατό.
 • Αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής καθώς και της κοινής χρήσης ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων
 • Η οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών να διέπετε από το πνεύμα του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων, ώστε να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων από προκαθορισμένες και σταθερές υποομάδες παιδιών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και να αποφεύγεται η ανάμιξη κατασκηνωτών από άλλες ομάδες/κοινότητες
 • Στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προτείνεται ο επιμερισμός των κατασκηνωτών σε χώρους και χρόνο, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και υποδομές της κατασκήνωσης με όσο το δυνατό πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο για τους κατασκηνωτές
 • Η σίτιση των παιδιών θα γίνεται οργανωμένα, με τήρηση αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών,με συγκεκριμένο αριθμό παιδιών στην τραπεζαρία ανά βάρδια γεύματος
 • Στο κυλικείο της κατασκήνωσης, θα υπάρχει μέριμνα για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κατασκηνωτών στην αναμονή για εξυπηρέτηση
 • Προγραμματισμός ωραρίου ανά ομάδες για την ατομική υγιεινή και το μπάνιο των κατασκηνωτών με πρόβλεψη για έκτακτες ανάγκες
 • Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις
 • Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) στις τουαλέτες
 • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ, κ.ά.) για την εκπαίδευση των κατασκηνωτών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής του βήχα
 • Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός όλων των χώρων και ιδιαίτερα των κοιτώνων
 • Τα κλιματιστικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή και με την προϋπόθεση της συστηματικής και πρόσφατης συντήρησης τους
 • Πέρα από τις συνήθεις καθημερινές εργασίες καθαρισμού των χώρων, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες, , κλπ), καθώς και της τουαλέτας, με κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις τουαλέτες θα ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού, όπως διαλύματος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού
 • Εκπαίδευση των κατασκηνωτών και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών
 • Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό
 • Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη χρήση κοινού εξοπλισμού ή συσκευών, όπως οθόνες αφής και πληκτρολόγια ή μετά από αθλητικές δραστηριότητες και χρήση οργάνων γυμναστικής
 • Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο
 • Απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών
  – Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα
  – Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και συσκευών
  – Απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια
  -Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΙΚΟΥ COVID-19 :

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19;

 • Ο κατασκηνωτής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί και ενημερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην πρώτη κλινική αξιολόγηση
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα παρευρίσκεται στην κλινική αξιολόγηση (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων
 • Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή
 • Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο κατασκηνωτής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο κατασκηνωτής παραμένει σε απομόνωση με κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ :

 • Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ο ΕΟΔΥ
 • Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (κατασκηνωτές, μέλη του προσωπικού κτλ)
 • Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ
 • Όλα τα άτομα που από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή, θα απομακρυνθούν από την κατασκήνωση, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «OLYMPIA CAMP» :

 • Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους, πως η κατασκήνωση μας έχει λάβει γνώση και θα τηρήσει όλα τα μέτρα προστασίας για την φετινή κατασκηνωτική περίοδο, ενώ η τήρηση των κανόνων πρέπει να γίνει από όλους σεβαστή για την προστασία παιδιών και εργαζομένων. Για αυτό τον λόγο υπάρχει τέτοια ενδελεχής ενημέρωση
 • Δουλεύουμε ήδη σχολαστικά στον οργανωτικό σχεδιασμό μας για την καλύτερη ποιότητα του κατασκηνωτικού προγράμματος με βάση τους φετινούς κανόνες. Η πίστη μας στον κατασκηνωτικό θεσμό, μας παρακινεί στον σχεδιασμό ενός προγράμματος που θα μεταδίδει στο παιδί τα «κέρδη» του θεσμού, όπως είναι η αξία της συμμετοχής, η κοινωνικοποίηση, η ανεξαρτησία – αυτονομία και πολλά άλλα. Δεν θα επιτρέψουμε, παραμένοντας πάντα ασφαλείς τηρώντας όλες τις οδηγίες, στις φετινές ιδιαίτερες συνθήκες να μας αποπροσανατολίσουν από την «ιδέα της κατασκήνωσης»
 • Σχετικά με την προσέλευση των παιδιών αλλά και την αποχώρηση τους, θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση προ έναρξης. Αυτό θα καθορίζεται βάση ασφαλιστικών ταμείων
 • Όσοι γονείς, μετά την ανάγνωση των φετινών μέτρων, παύσουν να ενδιαφέρονται για την παρουσία των παιδιών τους στην κατασκήνωση μας, παρακαλούνται πολύ να μας ειδοποιήσουν έγκαιρα, δεδομένης την ήδη περιορισμένης φετινής διαθεσιμότητας θέσεων, προκειμένου να προχωρήσουμε σε κάλυψη αυτών.

Η διεύθυνση της Κατασκήνωσης