ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 3ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ενημερώνουμε τους γονείς που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στην κατασκήνωση μας και έχει γίνει μεταξύ μας επικοινωνία και επιβεβαίωση της θέσης, πως κατά την άφιξη τους στην κατασκήνωση – και αναλόγως του φορέα που καλύπτει την κατασκηνωτική παροχή – θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση :


Για τους δικαιούχους του προγράμματος «ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» από τον ΟΑΕΔ :

  • Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου γονέα όπου θα αναγράφεται με καθαρά γράμματα ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του (για τους γονείς από τρίτες χώρες απαιτείται η άδεια διαμονής)

 

  • Αντίγραφο ταυτοπροσωπίας του παιδιού (φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου ή φωτοτυπία την σελίδα του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού που φαίνεται η φωτογραφία του και ονοματεπώνυμο του)

 


Για τους δικαιούχους του προγράμματος του e – ΕΦΚΑ :

  • Εκτυπωμένη την κάρτα κατασκηνωτή μέσα από την πλατφόρμα του e – ΕΦΚΑ

 

Για όλα τα υπόλοιπα ταμεία θα πρέπει να προσκομίσετε κατά περίπτωση τα χαρτιά που σας έχει δώσει το ταμείο σας. Σε κάθε περίπτωση αν υπάρξει θέμα με κάποιο δικαιολογητικό κατά την άφιξη σας μπορείτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.