ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ!!    ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!!

Περίοδοι 2019Οι Περίοδοι για ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς & ιδιώτες διάρκειας 22 ημερών, διαμορφώνονται ως εξής :


Περίοδος Έναρξη Λήξη Θέσεις
Α΄ 15 Ιουνίου 7 Ιουλίου Περιορισμένες
Β΄ 7 Ιουλίου 29 Ιουλίου Μη διαθέσιμες
Γ΄ 29 Ιουλίου 20 Αυγούστου Περιορισμένες

Τα 15νθήμερα προγράμματα προσφέρονται για :

  • Ασφαλισμένους στο ΙΚΑ & ανέργους μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ
  • Για εργαζόμενους στην αποκεντρωμένη διοίκηση (περιφέρειες – νομαρχίες)
  • Για ασφαλισμένους στον ΟΠΕΚΑ/ΟΓΑ
  • Για ιδιώτες

15ήμερο Έναρξη Λήξη Θέσεις
1ο 15 Ιουνίου 29 Ιουνίου Μη διαθέσιμες
2o 23 Ιουνίου 7 Ιουλίου Μη διαθέσιμες
3ο 30 Ιουνίου 14 Ιουλίου Μη διαθέσιμες
4ο 7 Ιουλίου 21 Ιουλίου Μη διαθέσιμες
5ο 14 Ιουλίου 28 Ιουλίου Μη διαθέσιμες
6ο 21 Ιουλίου 4 Αυγούστου Μη διαθέσιμες
7ο 28 Ιουλίου 11 Αυγούστου Μη διαθέσιμες
8ο 4 Αυγούστου 18 Αυγούστου Μη διαθέσιμες
9ο 11 Αυγούστου 25 Αυγούστου Διαθέσιμες
10ο 20 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου Διαθέσιμες

Δύναται να δοθούν 7ήμερα προγράμματα προς ιδιώτες, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα γραφεία μας στο 210 331 7727.