ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ!!    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ!!

Οργανωτική Λειτουργία


Οργανωτική Λειτουργία

Στην κατασκήνωση μας φιλοξενούνται παιδιά από 6 – 16 ετών. Τα παιδιά μένουν σε ξύλινα και πέτρινα κλιματιζόμενα σπιτάκια με 11-15 κουκέτες. Ο διαχωρισμός των παιδιών στα σπιτάκια γίνεται ανά φύλο και ηλικία.

Διεύθυνση :

Διαλέγει τον αρχηγό της κατασκήνωσης και μαζί ορίζουν τον προγραμματισμό της χρονιάς. Εκτελεί την γραμματειακή υποστήριξη που χρειάζεται η λειτουργία της κατασκήνωσης και διαχειρίζεται την λειτουργία της. Επικοινωνεί με τους γονείς για οποιαδήποτε λόγο από την ημέρα κράτησης θέσης μέχρι την ημέρα επιστροφής του παιδιού στο σπίτι.

Αρχηγός :

Είναι η κεφαλή της κατασκήνωσης. Είναι αυτός που θα οργανώσει το Ημερήσιο πρόγραμμα, το αθλητικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα ψυχαγωγίας και ότι άλλο συμβεί στην κατασκήνωση. Αυτά που τον διακρίνουν είναι η επιμονή του στη σκληρή δουλειά, η υπομονή στις όποιες δυσκολίες που θα παρουσιαστούν και προπαντός  η αγάπη του για τα παιδιά και τους συνεργάτες του. Έχει όλη την οργανωτική λειτουργία της κατασκήνωσης πριν αυτή ξεκινήσει, έχει την επιλογή όλων των στελεχών & ομαδαρχών και ορίζει τον προγραμματισμό της κατασκήνωσης. Φέρει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε οποιαδήποτε απόφαση και είναι ο υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται. Η επιλογή του γίνεται με αυστηρά κριτήρια, με την χρόνια εμπειρία του στο κομμάτι της κατασκηνωτικής ζωής και στα αποτελέσματα που έχει επιδείξει.

Υπαρχηγός :

Είναι το δεξί χέρι του Αρχηγού. Θέτει σε εφαρμογή κάθε λεπτομέρεια του ημερήσιου προγράμματος συντονίζοντας ολόκληρο το δυναμικό της κατασκήνωσης και ελέγχοντας την ομαλή λειτουργία και ροή του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Υπεύθυνοι Τομέων – Δραστηριοτήτων :

Είναι οι υπεύθυνοι για συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργασίες (αθλητικά πρωταθλήματα-υγιεινή-ασφάλεια κ.λ.π.), οι οποίες ανατίθενται από τον αρχηγό της κατασκήνωσης.
Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία όλων των απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται για να τρέξει σωστά και με ασφάλεια το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Κοινοτάρχης :

Είναι  ο επόπτης 3-5 σπιτιών και 3-5 ομαδαρχών. Ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί τους ομαδάρχες του και να τους βοηθάει στο έργο τους.
Ανήκει στην δύναμη του αρχηγείου, είναι υπεύθυνος και για μια σειρά άλλων κομματιών και είναι ο σύνδεσμος μεταξύ ομαδαρχών-κατασκηνωτών με το αρχηγείο.

Ομαδάρχης :

Είναι υπεύθυνος για 1 σπιτάκι με 11-15 παιδιά. Ημέρα και νύχτα είναι μαζί με τα παιδιά του ώστε να τα κατευθύνει, να τα βοηθά και να τα προστατεύει. Γνωρίζει την προσωπικότητα και την ευαισθησία των παιδιών του και γι’ αυτό είναι ο καλύτερός φίλος των παιδιών, αλλά μπορεί ταυτόχρονα και να τους επιβάλλεται όταν αυτό χρειασθεί.
Οι ομαδάρχες επιλέγονται από τον ίδιο τον αρχηγό της κατασκήνωσης, έπειτα από κατ ιδίαν συνάντηση και συνομιλία. Απαραίτητο κριτήριο για την διαλογή τους είναι η γνώση της κατασκηνωτικής ζωής. Η κατασκήνωση μας δίνει βάση στο να «παράγει» ομαδάρχες,δικά της παιδιά-παιδιά που ήταν κατασκηνωτές οι ίδιοι στην κατασκήνωση μας.Έτσι, πετυχαίνουμε την γνωριμία του τρόπου λειτουργίας της κατασκήνωσης και την άμεση εξοικείωση στις νέες συνθήκες. Όλοι οι ομαδάρχες είναι άνω των 18 ετών,δίνοντας βαρύτητα στην εύρεση φοιτητών παιδαγωγικών σχολών.


Διαβάστε επίσης :

Γιατί ένα παιδί να πάει κατασκήνωση;

Γιατί την «OLYMPIA CAMP»;

Προτάσεις προς τους γονείς μιλώντας για την κατασκήνωση