ΟΙ ΠΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!!

Οργανωτική Λειτουργία


Οργανωτική Λειτουργία

Στην κατασκήνωση μας φιλοξενούνται παιδιά από 6 έως 16 ετών.

Τα παιδιά μένουν σε ξύλινα και πέτρινα κλιματιζόμενα σπιτάκια, τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτική τουαλέτα για την χρήση της κατά την διάρκεια της νύχτας και μόνο για λόγους υγιεινής.

Ο διαχωρισμός των παιδιών στα σπιτάκια γίνεται ανά φύλο και ηλικία.

Το οργανόγραμμα της κατασκήνωσης έχει ως εξής :

Διεύθυνση :

Διαλέγει τον αρχηγό της κατασκήνωσης και μαζί ορίζουν τον προγραμματισμό της χρονιάς. Εκτελεί την γραμματειακή υποστήριξη που χρειάζεται η λειτουργία της κατασκήνωσης και διαχειρίζεται την λειτουργία της. Επικοινωνεί με τους γονείς για οποιοδήποτε λόγο από την ημέρα κράτησης θέσης μέχρι την ημέρα επιστροφής του παιδιού στο σπίτι.

Αρχηγός :

Είναι ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για ότι σχετίζεται με το παιδί από την στιγμή που θα εισέλθει σε αυτή μέχρι την στιγμή που θα αποχωρήσει. Θα οργανώσει τα ημερήσια προγράμματα δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας καθώς και ότι άλλο συμβεί στην κατασκήνωση. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται όλη η οργανωτική λειτουργία της κατασκήνωσης πριν αυτή ξεκινήσει, η επιλογή όλων των στελεχών & ομαδαρχών και ορίζει τον προγραμματισμό της κατασκήνωσης. Φέρει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε οποιαδήποτε απόφαση και είναι ο υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται. Η επιλογή του γίνεται με αυστηρά κριτήρια, με την χρόνια εμπειρία του στο κομμάτι της κατασκηνωτικής ζωής και στα αποτελέσματα που έχει επιδείξει.

Υπαρχηγός :

Είναι το δεξί χέρι του Αρχηγού. Θέτει σε εφαρμογή κάθε λεπτομέρεια του ημερήσιου προγράμματος συντονίζοντας ολόκληρο το δυναμικό της κατασκήνωσης και ελέγχοντας την ομαλή λειτουργία και ροή του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Υπεύθυνοι Τομέων – Δραστηριοτήτων :

Είναι οι υπεύθυνοι για συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργασίες (αθλητικά πρωταθλήματα-υγιεινή-ασφάλεια κ.λ.π.), οι οποίες ανατίθενται από τον αρχηγό της κατασκήνωσης.
Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία όλων των απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται για να τρέξει σωστά και με ασφάλεια το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Κοινοτάρχης :

Είναι  ο επόπτης 3-5 σπιτιών και 3-5 ομαδαρχών. Ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί τους ομαδάρχες του και να τους βοηθάει στο έργο τους.
Ανήκει στην δύναμη του αρχηγείου, είναι υπεύθυνος και για μια σειρά άλλων κομματιών και είναι ο σύνδεσμος μεταξύ ομαδαρχών – κατασκηνωτών με το αρχηγείο.

Ομαδάρχης :

Είναι υπεύθυνος για 1 σπιτάκι με 10 έως 15 παιδιά. Ημέρα και νύχτα είναι μαζί με τα παιδιά του ώστε να τα κατευθύνει, να τα βοηθά και να τα προστατεύει. Γνωρίζει την προσωπικότητα και την ευαισθησία των παιδιών του και γι’ αυτό είναι ο καλύτερός φίλος των παιδιών, αλλά μπορεί ταυτόχρονα και να τους επιβάλλεται όταν αυτό χρειασθεί.
Οι ομαδάρχες επιλέγονται από τον ίδιο τον αρχηγό της κατασκήνωσης, έπειτα από κατ ιδίαν συνάντηση και συνομιλία. Απαραίτητο κριτήριο για την διαλογή τους είναι η γνώση της κατασκηνωτικής ζωής. Η κατασκήνωση μας δίνει βάση στο να «παράγει» ομαδάρχες,δικά της παιδιά-παιδιά που ήταν κατασκηνωτές οι ίδιοι στην κατασκήνωση μας.Έτσι, πετυχαίνουμε την γνωριμία του τρόπου λειτουργίας της κατασκήνωσης και την άμεση εξοικείωση στις νέες συνθήκες. Όλοι οι ομαδάρχες είναι άνω των 18 ετών,δίνοντας βαρύτητα στην εύρεση φοιτητών παιδαγωγικών σχολών.


Διαβάστε επίσης :

Γιατί ένα παιδί να πάει κατασκήνωση;

Γιατί την «OLYMPIA CAMP»;

Προτάσεις προς τους γονείς μιλώντας για την κατασκήνωση


Olympia Camp