ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ!!

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι τιμές αφορούν το απλό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, για ιδιώτες :


Περίοδος Κόστος σε ευρώ
7 ημερών 260€ + ΦΠΑ (≈ 16%)
14 Ημερών 460€ + ΦΠΑ (≈ 16%)
22 Ημερών 680€ + ΦΠΑ (≈ 16%)

Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (360), παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν για την εγγραφή των παιδιών έγκαιρα.


Το 30% του κόστους διαμονής προκαταβάλλεται με το κλείσιμο της θέσης.Επιστροφή γίνεται,αν και εφόσον η ακύρωση της κράτησης,γίνει 2 εβδομάδες πριν της έναρξης της περιόδου.


Η εξόφληση γίνεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.