ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ!!    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ!!

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΙΔΙΩΤΩΝΗ τιμή για το απλό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, για ιδιώτες καθορίζεται ως εξής :


Περίοδος Κόστος σε ευρώ
7 ημερών 280€ + ΦΠΑ 13%
15 Ημερών 500€ + ΦΠΑ 13%
22 Ημερών 660€ + ΦΠΑ 13%

Η τιμή για αθλητικό – προπονητικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, για ιδιώτες καθορίζεται ως εξής :


Περίοδος Κόστος σε ευρώ
7 ημερών 320€ + ΦΠΑ 13%
15 Ημερών 620€ + ΦΠΑ 13%

Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (360), παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν για την εγγραφή των παιδιών έγκαιρα.


Το 30% του κόστους διαμονής προκαταβάλλεται με το κλείσιμο της θέσης.Επιστροφή γίνεται,αν και εφόσον η ακύρωση της κράτησης,γίνει 2 εβδομάδες πριν της έναρξης της περιόδου.


Η εξόφληση γίνεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.