ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ COVID - 19!!    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 2020!!    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ!!

Κοστολόγιο Οι τιμές αφορούν το απλό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, για ιδιώτες :


Περίοδος Κόστος σε ευρώ
7 ημερών 260€ + ΦΠΑ (≈ 16%)
14 Ημερών 460€ + ΦΠΑ (≈ 16%)
22 Ημερών 680€ + ΦΠΑ (≈ 16%)

Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (300), παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν για την εγγραφή των παιδιών έγκαιρα.


Το 30% του κόστους διαμονής προκαταβάλλεται με το κλείσιμο της θέσης.Επιστροφή γίνεται,αν και εφόσον η ακύρωση της κράτησης,γίνει 2 εβδομάδες πριν της έναρξης της περιόδου.


Η εξόφληση γίνεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.