ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΥΠΑ!!    ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΚΑ!!

Από την στιγμή που θα ειδοποιηθείτε πως θα συνεργαστούμε την τρέχουσα θερινή περίοδο, κάθε εργαζόμενος της κατασκήνωσης μας ασφαλίζεται για το διάστημα απασχόλησης τους στην κατασκήνωση μας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ασφάλισης σας, απαιτείται η αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων.


ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ :

Η πληρωμή του εργαζομένου γίνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό που περιέχεται το όνομα αυτού (δεν είναι απαραίτητο να είναι το μόνο ή το πρώτο όνομα).

Σε περίπτωση που δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα σας, με την αποχώρηση σας από την κατασκήνωση θα παραλάβετε βεβαίωση για την δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμείτε.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :

Για την ασφάλιση σας θα χρειαστεί να μας στείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση support@olympiacamp.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά με θέμα : Χη ΠΕΡΙΟΔΟΣ (όπου Χ ο αριθμός της κατασκηνωτικής περιόδου) – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ.
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλετε είναι τα εξής :

  • Σε περίπτωση που έχετε ξανά εργαστεί στην κατασκήνωση μας συμπληρώνετε αυτή την φόρμα – Διαφορετικά αν δεν έχετε εργαστεί ξανά στην κατασκήνωση μας συμπληρώνετε αυτή την φόρμα
  • Πρόσφατη (όχι παλαιότερη του Μαρτίου 2024) Ιατρική Βεβαίωση από οποιοδήποτε ιατρό η οποία θα αναφέρει πως είστε κλινικά υγιής
  • Υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής του Κώδικα Δεοντολογίας της κατασκήνωσης που θα βρείτε εδώ
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (βάση του Νόμου 4837/2021 – ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021). Όλοι οι εργαζόμενοι στην κατασκήνωση πρέπει να μας προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, το οποίο έχει εκδοθεί τον τελευταίο μήνα, με κωδικούς TAXISNET του ασφαλισμένου μέσα από την πλατφόρμα που βρίσκεται εδώ

 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Στην περίπτωση που δεν έχετε scanner, υπάρχει πλήθος δωρεάν εφαρμογών για όλα τα κινητά που σκανάρετε έγγραφα μέσω κινητού.


Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικοινωνήστε μαζί μας.


Olympia Camp