ΟΙ ΠΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!!

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.ΥΠ.Α.


ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.ΥΠ.Α.

Βρισκόμαστε εν αναμονή για το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. – τέως Ο.Α.Ε.Δ.) «ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» για το 2024. 

Διαβάστε παρακάτω τα κριτήρια που ίσχυαν στο πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς :


 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα σε παιδιά από 6 – 16 ετών, ειδικότερα γεννημένα από 01-01-2008 έως 14-06-2018, να διαμείνουν για 15 συνεχής ημέρες εντελώς δωρεάν σε παιδικές κατασκηνώσεις. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες τέκνα, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εξής κατηγορίες :

 • Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (με πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα κάτω των 30.000,00€)

 • Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (με πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα κάτω των 30.000,00€)

 • Εγγεγραμένοι άνεργοι στην ΔΥΠΑ για διάστημα από 3 έως 12 μήνες (με πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα κάτω των 30.000,00€)

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στην ΔΥΠΑ για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών οι οποίοι, αν είναι έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει σε καμία κατασκήνωση κατά την θερινή περίοδο του 2023, αυτόματα αποκλείεται από το πρόγραμμα της επόμενης κατασκηνωτικής χρονιάς.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τις 22 έως τις 28 Μαίου. Στην περίπτωση που δεν έγινε αίτηση το παραπάνω διάστημα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
 
 • Ως εισόδημα (πραγματικό – τεκμαρτό), λογίζεται αυτό που αναφέρεται στην φορολογική δήλωση έτους 2022. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν έχει γίνει υποβληθεί ακόμα, λογίζεται αυτό που αναφέρεται στην δήλωση του προηγούμενου έτους, ήτοι 2021.

 • Η έκδοση του μητρώου δικαιούχων προκύπτει από την εξής μοριοδότηση :
  • Ιδιότητα μονογονέα : 10 μόρια
  • Κάθε ανήλικο τέκνο (ωφελούμενο ή μη ωφελούμενο του προγράμματος) : 15 μόρια
  • Ύψος ετήσιου συνολικού εισοδήματος ως εξής :
   • Έως 10.000,99€ : 30 μόρια
   • Από 10.001,00€ έως 20.000,99€ : 20 μόρια
   • Από 20.001,00 έως 30.000,00€ : 10 μόρια

Εφόσον είστε πελάτης της κατασκήνωσης μας και έχετε κάνει προ κράτηση θέσης, μην διστάσετε να μας καλέσετε στο 210 33 17 727 στην περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια κατά την υποβολή της αίτησης.


Διαβάστε ακόμα :

Τι είναι η κατασκήνωση;

Γιατί ένα παιδί να πάει κατασκήνωση;

Γιατί ένας γονέας να επιλέξει την «OLYMPIA CAMP»;


Olympia Camp