ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΦΙΞΕΩΝ!!

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ e-ΕΦΚΑ


 Ανακοινώθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του οργανισμού για το 2022. Ειδικότερα, πρόκειται για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2006 έως 31/12/2016.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από 02/06/2022 μέχρι 09/06/2022.

 

Επιπλέον, τηρείται σειρά προτεραιότητας βάση των διαθέσιμων θέσεων που έχει δηλώσει η κατασκήνωση μας!!


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Ειδικότερα όλοι οι ασφαλισμένοι δικαιούχοι των τέως ταμείων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΤΥΔΚΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΑΤΠΔΑ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, , τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΤΠΔΕ και τ. ΤΑΠΙΤ), όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2021.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (παρακάτω παρατίθενται ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους ατομικούς κωδικούς TAXISNET του ασφαλισμένου – δικαιούχου γονέα.

Θα πρέπει να δηλώσετε την κατασκήνωση μας και την περίοδο που επιθυμείτε ως 1η επιλογή. Επιπλέον βάλτε και ως 2η επιλογή κάποια άλλη περίοδο στην δική μας κατασκήνωση σε περίπτωση που εξαντληθούν οι θέσεις στην περίοδο που επιθυμείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για κάθε παιδί υποβάλετε διαφορετική αίτηση! Τα αποτελέσματα του οργανισμού και η σχετική ενημέρωση για την κάρτα κατασκηνωτή θα ανακοινωθούν στις 13/06/2022.


ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ :

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ΕΔΩ
  • Βρείτε τον οδηγό αιτήσεων του e-ΕΦΚΑ ΕΔΩ