ΟΙ ΠΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!!

Κοστολόγιο

Το συνολικό κόστος για την παρακολούθηση του προγράμματος καθορίζεται ως εξής :

Αριθμός ημερών Φορέας Κάλυψης Κόστος Προγράμματος ΦΠΑ
7 Ιδιωτικά 320 € ~13%
15 Ιδιωτικά 600 € ~13%
15 Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 0€ 0%
15 Ασφαλιστικό Ταμείο 0€ 0%

Η δέσμευση των θέσεων γίνεται μετά την επιβεβαίωση της  προκαταβολής 30% του συνολικού κόστους του επιλεγμένου προγράμματος.

Olympia Camp